Literárno-umelecký klub (LUK) pri Zemplínskej knižnici v Trebišove

Pri Zemplínskej knižnici v Trebišove pracuje od roku 1987 Literárno-umelecký klub (LUK), ktorý združuje mladých začínajúcich autorov nášho regiónu. Vedúcim klubu je od samého začiatku až dodnes  Ing. Robert Hakala, Csc.
V tomto literárno-umeleckom klube sa vystriedalo už veľa mladých ľudí. Mnohí zostali dlhšie, iní vydržali len krátko. Takto to v klube vyzeralo celých dvadsaÅ¥ rokov. Vždy niekto odišiel, ale zase niekto nový prišiel. Za vytrvalcov považujeme najmä Ľudovíta Visokaya, Renátu Kiovskú, Martina Puciho, Tomáša KÅ™íža, Editu Hilgartovú či Gabriela Németha.

ÄŒlenmi klubu boli aj ďalší ako Peter Anďal, Jana Staruchová, Beáta Mackovýchová, Ružena Pavlíková, Mária Šrobárová, Václav Staškovič, Peter Ferko, Miroslava Švecová, Peter Mráz, Viera Vaľová, Tomáš Potočník, Marta Krištofová a iní.

ÄŒlenovia klubu sa stretávali a stretávajú v priestoroch zemplínskej knižnice zväčša jeden krát mesačne a pri svojej tvorbe a stretnutiach využívajú knižný fond a periodickú tlač knižnice.

Mnohí z nich sa zúčastňovali literárnych súÅ¥aží v Kežmarku, vo Zvolene, Trenčíne, kde niektoré práce boli ocenené a získali popredné miesta v súÅ¥aži. Mnohé práce boli uverejnené v literárnych časopisoch Dotyky, Národná osveta, Mladé rozlety, Nedeľná pravda …

Výsledky činnosti literárno-umeleckého klubu boli už niekoľkokrát zhrnuté a vydané v zborníkoch prác mnohých členov.

Prvý zborník prác vznikol v roku 1989 s názvom „Otvorenými ústami“, druhý zborník „Smietka v oku“ vyšiel v roku 1991, tretí „Zbierka pojazdnej hlúposti“, v roku  1992,  štvrtý „Ária v jaskyni“ uzrel svetlo sveta v roku  1998.
K nim nateraz posledný piaty, jubilejný zborník nazvaný „Medzi nebom a zemou“,  pribudol v roku 2007, kedy bolo 20. výročie vzniku klubu. ÄŒinnosÅ¥ klubu pokračuje aj naďalej a veríme, že vydrÅ¾í  Äalších aspoň 20 rokov.

Všetky vydané zborníky LUK-u sa nachádzajú vo fonde zemplínskej knižnice, kde si môžete požičaÅ¥.

Zborník "Ticho uprostred záhrady"

'Ticho uprostred záhrady' je názov nového zborníka prác členov Literárno-umeleckého klubu, ktorý funguje pri Zemplínskej knižnici v Trebišove od roku 1987.
viac

Zborník "Rodinná slávnosť"

Zemplínska knižnica vydala ďalší zborník prác členov Literárno-umeleckého klubu, ktorý funguje pri knižnici od roku 1987. Je to v poradí už deviaty zborník tohto literárneho klubu a jeho názov je...
viac

Zborník "Čistiareň duší"

"ÄŒISTIAREŇ DUŠÍ" je názov nového zborníka prác členov Literárno-umeleckého klubu, ktorý funguje pri Zemplínskej knižnici v Trebišove od roku 1987.
viac

Zborník "Ráno za oknami"

Prezentácia nového zborníka Literárno-umeleckého klubu pri Zemplínskej knižnici v Trebišove s názvom „Ráno za oknami“ Zemplínska knižnica vydala ďalší zborník prác členov...
viac

Zborník s názvom Druhá šanca

Najnovší zborník s názvom Druhá šanca si môžete stiahnuÅ¥ z prílohy:
viac

Zborník prác "Medzi nebom a zemou"

V predvianočnom čase, 17. decembra 2007, Zemplínska knižnica v Trebišove uviedla do povedomia širokej čitateľskej verejnosti nový zborník prác amatérskych autorov pod názvom „Medzi nebom a zemou.“ Zborník...
viac

20-ročná činnosť LUK-u pri trebišovskej knižnici

Pozdrav zo Zemplína PísaÅ¥ si len tak pre seba vo voľnom čase má nezanedbateľnú výhodu: na rozdiel od iných nie je tento koníček spojený takmer s nijakými výdavkami. Problém nastáva, až keď...
viac

Činnosť LUKu pri Zemplínskej knižnici

Pri Zemplínskej knižnici v Trebišove pracuje od roku 1987 Literárno-umelecký klub (LUK), ktorý združuje mladých začínajúcich autorov nášho regiónu. Vedúcim klubu je od samého začiatku až dodnes...
viac

pripojenie aj v našej knižnici