História a súčasnosť

 

Od roku 1885 jestvovala na pôde Trebišova jediná súkromná knižnica grófa Júliusa Andrássyho z 3 152 zväzkami cudzojazyčnej literatúry (maďarskej, nemeckej, francúzskej a anglickej).

Prvá obecná knižnica bola zriadená až pred prvou svetovou vojnou v roku 1910 v maďarskej reči.
V roku 1913 jestvovala aj putovná knižnica v maďarskej reči s 500 zväzkami, ktorej zriaďovateľom bola Krajská rada múzeí a knižníc. Mená knihovníkov z tohto obdobia nie sú známe.
Prvá slovenská čitáreň kníh a časopisov (ešte nie knižnica), bola zriadená zásluhou okresného školského inšpektora Mateja Subulyho v rámci odbočky Matice slovenskej v roku 1924. V čitárni okrem slovenských kníh boli k dispozícii časopisy Slovenský denník, Slovenský východ, Slovenský svet, Národné noviny a humoristické časopisy Kocúr a Jež. V roku 1925 bola v Trebišove ustanovená knižničná rada, čo jasne svedčí o tom, že v tom čase tu už jestvovala obecná knižnica v národnom jazyku. Obecná knižnica v Trebišove mala v roku 1942 ešte stále veľmi skromný knižný fond – asi 400 zväzkov. Odborná knižnica hospodárska pri Ľudovej hospodárskej škole mala 190 zväzkov. Knižnica Živeny mala 50 zväzkov a skromné boli aj knižnice meštianskej a ľudovej školy.

Prvé zmienky o knižnici v Trebišove sa objavujú v roku 1946, no archívne údaje uvádzajú, že knižnica v Trebišove bola založená v roku 1952 a sídlila v budove Okresného sekretariátu SÄŒSP, neskôr bola premiestnená do samostatnej budovy na hlavnej ulici. Prvou knihovníčkou bola pani Viktória ÄŒiernohorská. Postupne sa počet knihovníkov, s rastom fondu, rozšíril na tri pracovníčky a dvoch mužov – metodikov, ktorí mali na starosti verejné knižnice v obciach okresu.
V roku 1960 vznikla Okresná knižnica v Trebišove (ďalej OK) a jej riaditeľkou sa stala Mária Sakalová. V roku l964 OK bola premiestnená do budovy Mestského kultúrneho strediska. V tom čase pribudlo oddelenie bibliografie s jednou pracovníčkou.

ÄŽalšími riaditeľmi OK boli: Mikuláš Gazdík, Ján Guláš, Ján Chovanec, Tibor Kičiň (1969), Hedviga Fraňová (1981 – 1982).

V roku 1986, keď už bol riaditeľom Pavol Dojčák, sa OK presÅ¥ahovala do novej budovy Mestského kultúrneho strediska, kde sa nachádza dodnes. Od 1. mája 1990 až do konca roka 2006 bola jej riaditeľkou Mgr. Mária Brindzáková.

pripojenie aj v našej knižnici