Dokumenty

  Vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2014       

Zemplínska knižnica v Trebišove - vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2014       
viac

Rozbor činnosti knižnice za rok 2013

Zemplínska knižnica v Trebišove - rozbor činnosti za rok 2013
viac

Rozbor činnosti knižnice za rok 2012

Zemplínska knižnica v Trebišove - rozbor činnosti za rok 2012
viac

Knižničný a výpožičný poriadok

Zemplínska knižnica v Trebišove v zmysle § 13/1 d zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a Zriaďovacej listiny Zemplínskej knižnice v Trebišove schválenej zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja...
viac

Smernica na prijímanie a vybavovanie sťažností

Zemplínska knižnica, M.R.Štefánika 53, 075 43 TrebišovSMERNICAna prijímanie, evidovanie a vybavovanie sÅ¥ažností ÚčinnosÅ¥ od 3.5.2007 Smernica na prijímanie, evidovanie a vybavovanie sÅ¥ažnosti v Zemplínskej...
viac

Slobodný prístup k informáciám

Zemplínska knižnica v Trebišove, M.R.Štefánika 53, 075 43 TrebišovSLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁMMetodický pokynna vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o...
viac

Plán činnosti na rok 2009

V prílohe si môžete prezrieÅ¥ Plán činností Zemolínskej knižnice na rok 2009 kde nájdete: Najvýznamnejšie kultúrne, informačné a vzdelávacie aktivity knižnice v roku 2009 Riadiaca,...
viac

Vyhodnotenie činnosti knižnice 2008

Zemplínska knižnica v Trebišove je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorý prostredníctvom odboru kultúry riadi, usmerňuje a kontroluje jej činnosÅ¥. V...
viac

Vyhodnotenie činnosti knižnice 2007

Zemplínska knižnica v Trebišove, ako regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorý prostredníctvom odboru...
viac

pripojenie aj v našej knižnici