Kontakty / Zamestnanci

 

Adresa:

Zemplínska knižnica

M.R.Štefánika 53

075 43 Trebišov

 

e-mail: trebisov@kniznicatv.sk 

web: www.kniznicatv.sk

IÄŒO: 31297731

DIČ: 2020776230

 

Riaditeľka: Ing. Janka Vargová

Tel.: 056/672 27 86

e-mail: riaditelka@kniznicatv.sk

 

Úsek technicko-ekonomický

Kontakt: Alena Šaffová

Tel.: 056/668 90 10

e-mail: saffova@kniznicatv.sk

 

Útvar knižnično-informačných služieb

Tel.: 056/668 90 10

e-mail: mvs@kniznicatv.sk

          rezervacie@kniznicatv.sk

 

Kontakt: Bc. Janka Linhartová

e-mail:  linhartova@kniznicatv.sk

     sluzby@kniznicatv.sk

 

Úsek koordinácie a metodiky

Tel.: 056/668 90 10

Kontakt: Alena Mlynárová

e-mail: mlynarova@kniznicatv.sk

      metodika@kniznicatv.sk

 

Úsek doplňovania a spracovania fondov

Tel.: 056/668 90 10

Kontakt: Agáta Mojzešová

e-mail: mojzesova@kniznicatv.sk

 

Úsek regionalistiky

Tel.: 056/668 90 10

Kontakt: Anna Hanulová

e-mail: hanulova@kniznicatv.sk

 

Úsek krásnej literatúry pre dospelých

Tel.: 056/672 42 22

Kontakt: Bc. Mária Linerová

e-mail: linerova@kniznicatv.sk

 

Úsek náučnej literatúry pre dospelých

Tel.: 056/672 42 22

Kontakt: Oľga Morosková / počas MD zastupuje Mgr. Tomáš Vasiľ

e-mail: moroskova@kniznicatv.sk

Kontakt: Katarína Kánoczová

e-mail: kanoczova@kniznicatv.sk 

 

Úsek literatúry pre deti a mládež

Tel.: 056/672 42 22

Kontakt: Bc. Marianna Majcherová

e-mail: majcherova@kniznicatv.sk

Kontakt: Naděžda Matejová

e-mail: matejova@kniznicatv.sk

pripojenie aj v našej knižnici