Povinne zverejnené doklady

www.vucke.sk

Tu zverejňujeme nákupy podľa zákona §9 odst. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Odstránenie zatekania strechy budovy MsKs

Podľa zákona §9 odst. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme vyhlásené verejné obstarávanie na odstránenie zatekania strechy budovy MsKs...
viac

Plán verejného obstarávania na rok 2015 - doplnenie

Plán verejného obstarávania na rok 2015 - doplnenie
viac

Plán verejného obstarávania na rok 2015

Plán verejného obstarávania na rok 2015
viac

Multifunkčná tlačiareň

Podľa zákona §9 odst. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme nákup laserovej multifunkčnej tlačiarne A3
viac

Ochrana kníh

Podľa zákona §9 odst. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme nákup riadiacej elektroniky k elektromagnetickému systému - Ochrana kníh
viac

pripojenie aj v našej knižnici