Ochrana kníh

Podľa zákona §9 odst. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme nákup riadiacej elektroniky k elektromagnetickému systému - Ochrana kníh

pripojenie aj v našej knižnici