Obecné knižnice

 Zemplínska knižnica M. R. Štefánika 53, 075 43 Trebišov


Oznam pre obecné knižnice

Vážení, knihovníci !

Na Infolibe (Portál pre knižnicu a informačnú  teóriu a prax) - www.infolib.sk pribudol portál Internetové medotické centrum pre obecné knižnice. Je to nová aktualita pre knihovníkov obecných knižníc, zriaďovateľov a metodikov, ponúka hlavné menu:
  • Úvod, Obecná knižnica, Agenda a tlačivá, Financovanie knižníc, Automatizácia knižníc, Knižničný fond, Databázy a adresáre, Zdroje informácií, Vzdelávajte sa!, Praktické rady, Knihovnícky slovník ...
Na túto aktualitu sa môžete dostať priamo cez www.obecnakniznica.sk.
Taktiež tu nájdete aj Fórum knihovníkov, v ktorom sa môžete dozvedieť to čo potrebujete, alebo poradiť iným knižniciam.
Portál ponúka aj projekt Encyklopédia obecných knižníc, do ktorého vašu obecnú knižnicu môžeme zapojiť, čím sa umožní vašej knižnici prezentovať svoju vlastnú činnosť v rámci svojho ,,miniwebu´´, ktorý si potom knižnica môže sama spracovať a aktualizovať.

S pozdravom medotické oddelenie ZK TV.

Manifest o verejných knižniciach

Sloboda, prosperita a rozvoj spoločnosti a jednotlivcov sú základné ľudské hodnoty. Možno ich dosiahnuť iba na základe schopnosti dobre informovaných občanov uplatňovať svoje demokratické práva a zohrávať aktívnu...
viac

Tlačivá pre činnosť knižníc

Tlačivá: Štatút knižnice 71.50 Kb Knižničný a výpožičný poriadok 109.50 Kb Protokol o odovzdaní a prevzatí knižnice 71.50 Kb Revízia - Vyhláška 84.00 Kb Revízia - Metodický pokyn 141.50 Kb...
viac

pripojenie aj v našej knižnici