Obecné knižnice

 Zemplínska knižnica M. R. Štefánika 53, 075 43 Trebišov


Oznam pre obecné knižnice

Vážení, knihovníci !

Na Infolibe (Portál pre knižnicu a informačnú  teóriu a prax) - www.infolib.sk pribudol portál Internetové medotické centrum pre obecné knižnice. Je to nová aktualita pre knihovníkov obecných knižníc, zriaďovateľov a metodikov, ponúka hlavné menu:
  • Úvod, Obecná knižnica, Agenda a tlačivá, Financovanie knižníc, Automatizácia knižníc, Knižničný fond, Databázy a adresáre, Zdroje informácií, Vzdelávajte sa!, Praktické rady, Knihovnícky slovník ...
Na túto aktualitu sa môžete dostaÅ¥ priamo cez www.obecnakniznica.sk.
Taktiež tu nájdete aj Fórum knihovníkov, v ktorom sa môžete dozvedieÅ¥ to čo potrebujete, alebo poradiÅ¥ iným knižniciam.
Portál ponúka aj projekt Encyklopédia obecných knižníc, do ktorého vašu obecnú knižnicu môžeme zapojiÅ¥, čím sa umožní vašej knižnici prezentovaÅ¥ svoju vlastnú činnosÅ¥ v rámci svojho ,,miniwebu´´, ktorý si potom knižnica môže sama spracovaÅ¥ a aktualizovaÅ¥.

S pozdravom medotické oddelenie ZK TV.

Manifest o verejných knižniciach

Sloboda, prosperita a rozvoj spoločnosti a jednotlivcov sú základné ľudské hodnoty. Možno ich dosiahnuÅ¥ iba na základe schopnosti dobre informovaných občanov uplatňovaÅ¥ svoje demokratické práva a zohrávaÅ¥...
viac

Tlačivá pre činnosť knižníc

Tlačivá: Štatút knižnice 71.50 Kb Knižničný a výpožičný poriadok 109.50 Kb Protokol o odovzdaní a prevzatí knižnice 71.50 Kb Revízia - Vyhláška 84.00 Kb Revízia - Metodický pokyn 141.50...
viac

pripojenie aj v našej knižnici