Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice

pripojenie aj v našej knižnici