Ponuky pre Å¡koly

Milé pani učiteľky, učitelia a vychovávatelia!

S vedomím vplyvu literatúry na zmyslový vývoj detí, Vám ponúkame možnosÅ¥ využiÅ¥ naše tématické aktivity k spestreniu práce s Vašimi zverencami v materských, základných a stredných školách.

Pri výbere tém vychádzame z myšlienky zaujaÅ¥, ponúknuÅ¥ známe veci v netradičnom prostredí a pomocou detskej fantázie ďalej rozvíjaÅ¥ čitateľské zručnosti a zároveň priblížiÅ¥ deÅ¥om knižnicu.

Zameriavame sa predovšetkým na žiakov základných škôl, ale nebránime sa ani spolupráci so strednými školami, pretože je potrebné aby si študenti osvojili postupy pri vyhľadávaní prameňov.

Podujatia pripravujú naše knihovníčky, ktoré s touto činnosÅ¥ou majú veľmi dobré skúsenosti.

V prílohe nájdete podrobnú ponuku pre školy:

pripojenie aj v našej knižnici