Pre deti

 

Úsek literatúry pre deti a mládež poskytuje svoje služby všetkým čitateľom knižnice, predovšetkým však deÅ¥om a mládeži. No stretnete sa tu aj s mladými mamičkami a ich ratolesÅ¥ami, staršími pánmi, ktorí si občas zaspomínajú na svoje detstvo a chcú si požičaÅ¥ nejakú verneovku či mayovku. Navštívia nás aj stredoškoláci, či vysokoškoláci, hlavne budúci pedagógovia, ktorí si prídu prezrieÅ¥ a prečítaÅ¥ dnešné „hitovky“ - knihy záhad, sci-fi, fantasy, ale aj rozprávky pre najmenšie deti.

Na tomto oddelení nájdete viac ako 13 000 kníh a niekoľko detských časopisov. Pre ľahšiu orientáciu sú knihy rozdelené na krásnu literatúru teda beletriu a na náučnú literatúru.

 

Beletria – to sú knihy, ktoré si čítame pre zábavu, potešenie, krátime si nimi svoj voľný čas. 

 

Beletria je rozdelená na:    

 

  • rozprávky
  • poéziu
  • doplnkovú literatúru
  • romány pre dievčatá
  • dobrodružnú, sci-fi, fantasy literatúru
  • povesti, báje a bájky
  • cudzojazyčnú literatúru.

 

 

Tieto knihy sú usporiadané abecedne podľa názvu knihy, alebo podľa mena autora.

 

Náučná literatúra – to sú knihy, ktoré si čítame, aby sme sa niečo nové dozvedeli, naučili. Sú to fakty, odborné informácie z rôznych odborov. Tieto knihy sú usporiadané podľa medzinárodného desatinného triedenia. Je to vlastne knihovnícky systém, ktorý sa používa vo všetkých knižniciach na Slovensku, ale aj v zahraničí na číselné označenie kníh z náučnej literatúry. 

 

Milé deti,

 ak sa rozhodnete navštíviÅ¥ naše oddelenie, strávite tu príjemné chvíle

 a budete sa cítiÅ¥ ako v krajine plnej rozprávok a dobrodružných príbehov.

 

pripojenie aj v našej knižnici