Edičná činnosť

Knihovnícky poradca 1,2/2014

Názov: Knihovnícky poradca č. 1,2/2014 (Metodicko - inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Náklad: 20 ks

Rok vydania: 2014

Počet strán: 48

Betka Verešpejová

Názov: Vtipné rozprávky, divadelné a rozhlasové dramatizácie Betky Verešpejovej

Podnázov: (Biografia a výberová personálna bibliografia)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2014

ISBN 978-80-89671-07-6
EAN 9788089671076

Text neprešiel jazykovou úpravou

Nataša Tanská

Názov: Nataša Tanská - dramaturgička, scenáristka, herečka a predovšetkým spisovateľka so zmyslom pre hru

Podnázov: (Biografia a výberová personálna bibliografia)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2014

ISBN 978-80-89671-07-6
EAN 9788089671076

Text neprešiel jazykovou úpravou

Mikuláš Kasarda

Názov: Spomienka na sečovského barda - Mikuláša Kasardu

Podnázov: (Biografia a výberová personálna bibliografia)

Zostavila: Hanulová Anna

Návrh obálky: Etela Krištofová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2014

ISBN 978-8-89671-06-9
 

Text neprešiel jazykovou úpravou

Letom literárnym svetom 2

Názov: Letom literárnym svetom 2 (Informačný materiál)

Zostavila: Hanulová Anna

Ilustrácie: Etela Krištofová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2014

Rozsah: 30 strán

ISBN 978-80-89671-10-6
EAN 9788089671106

Text neprešiel jazykovou úpravou

LUK oslávil štvrťstoročnicu literárnej tvorby

Názov: LUK oslávil štvrÅ¥storočnicu literárnej tvorby (Cinnost LUK-u pri Zemplínskej knižnici v Trebišove)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2013

Počet strán: 98

Samo Chalupka

Názov: Samo Chalupka a jeho poetická púÅ¥ (stručná biografia autora)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Ilustrácia obálky: Krištofová Etela

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2013

Počet strán: 30

Letom literárnym svetom

Názov: Letom literárnym svetom (informačný materiál)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Ilustrácie: Krištofová Etela

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Tlač: K-Print s.r.o., Trebišov

Rok vydania: 2013

Počet strán: 41

Knihovnícky poradca 2/2013

Názov: Knihovnícky poradca č. 2/2013 (Metodicko - inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2013

Počet strán: 28

Náklad: 20 ks

Knihovnícky poradca 1/2013

Názov: Knihovnícky poradca č. 1/2013 (Metodicko - inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2012

Počet strán: 32

Náklad: 20 ks

Cyril a Metod

Názov: Solúnski vierozvestovia ( biografia a personálna výberová bibliografia )

Zostavili: Hanulová Anna, Závodská Erika

Zodp. red.: Ing. Vargová Janka

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2013

Počet strán: 65

ISBN: 978-80-970-697-4-2

Krista Bendová

Názov: Krista Bendová a jej láskavo úsmevné príbehy ( biografia a personálna výberová bibliografia )

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Vargová Janka

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2013

Počet strán: 69

ISBN: 978-80-970-697-3-5

Emery Roth

Názov: Emery Roth - americký architekt slovenského pôvodu, rodák zo Sečoviec

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Vargová Janka

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Miesto vydania: Trebišov

Rok vydania: 2013

Róbert Hakala

Názov: Básnik Robert Hakala a jeho literárna štvrÅ¥storočnica v umeleckom klube ...

Zostavili: Hanulová Anna, Závodská Erika

Zodp. red.: Ing. Vargová Janka

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Počet strán: 77

Rok vydania: 2012

ISBN: 978-80-970954-7-5

Knihovnícky poradca 2/2012

Názov: Knihovnícky poradca č.2/2012 (Metodicko - inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2012

Počet strán: 33

Náklad: 20 ks

Michal Repovský

Názov: Michal Repovský - Personálna výberová bibliografia

Zostavila: Erika Závodská

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Počet strán: 23

Náklad: 20 ks

Rok vydania: 2012

Hana Ponická

Názov: Odvážna a statočná slovenská žena Hana Ponická - biografia a výberová personálna bibliografia

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Počet strán: 44

Rok vydania: 2012

Knihovnícky poradca 1/2012

Názov: Knihovnícky poradca č.1/2012 (Metodicko - inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Počet strán: 30

Náklad: 20 ks

Rok vydania: 2012

Jožo Nižnánsky

Názov: Jozef Nižnánsky - autor dobrodružno - historickej prózy

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Počet strán: 24

Rok vydania: 2012

Ján Kalinčiak

Názov: Ján Kalinčiak - prozaik, literárny kritik, pedagóg

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Počet strán: 33

Rok vydania: 2012

Ľudmila Podjavorinská

Názov: Ä½udmila Podjavorinská zakladateľka modernej slovenskej literatúry pre deti

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2012

Počet strán: 61

Daniela Hivešová

Názov: Daniela Hivešová - Šilanová najväčšiu časÅ¥ svojho života zasvätila Rómom

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2012

Počet strán: 54

Elena Čepčeková

Názov: Elena ÄŒepčeková. Rozprávačka zážitkov a skúsenosti...

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2012

Počet strán: 45

Ľubomír Feldek

Názov: Majster pera Ľubomír Feldek

Zostavila: Hanulová Anna

Návrh obálky: Etela Krištofová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2011

Počet strán: 30

Náklad: 20 ks

Peter Glocko

Názov: Prozaik, scenárista a predovšetkým autor literatúry pre deti a mládež

Zostavila: Hanulová Anna

Návrh obálky: Etela Krištofová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2011

Počet strán: 20

Náklad: 25 ks

Rudo Moric

Názov: Autor, ktorého rozprávky o prírode otvorili úspešnú cestu slovenskej detskej knihy aj do sveta

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2011

Počet strán: 20

Náklad: 20 ks

Knihovnícky poradca 2/2011

Názov: Knihovnícky poradca č.2/2011 (Metodicko - inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2011

Počet strán: 31

Náklad: 20 ks

Knihovnícky poradca 1/2011

Názov: Knihovnícky poradca č.1/2011 (Metodicko - inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2011

Počet strán: 26

Náklad: 20 ks

Július Satinský

Názov: Herec, prozaik, dramatik a predovšetkým showman

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2011

Počet strán: 27

Náklad: 20 ks

Ján Botto

Názov: Romantický básnik, autor balád a povestí

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2011

Počet strán: 27

Náklad: 20 ks

Ľudovít Štúr

Názov:  Slovo zachytí, skutok utvrdí človeka (metodický materiál o živote a tvorbe)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2010

Počet strán: 21

Náklad: 20 ks

Pavol Ružan

Názov:  Moje pero prežilo dlhý vek a napísalo tisíce viet

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2010

Počet strán: 35

Náklad: 50 ks

Mikuláš Kasarda

Názov:  Zemplínsky poet srdcom a dušou

Zostavila: Anna Hanulová 

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2010

Počet strán: 29

Náklad: 20 ks

 

Jozef Cíger Hronský

Názov: Jozef Cíger Hronský            

Podnázov: (metodický materiál o živote a tvorbe)

Zostavila: Anna Hanulová

Zodp. red.: Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Rok vydania: 2010-04-28

Náklad: 20 ks

Počet strán: 28   

Maša Haľamová

 

Názov: Maša Haľamová

Podnázov: Poetka, autorka kníh pre deti, prekladateľka (metodický materiál)

Zostavila: Anna Hanulová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 10 ks

Počet strán: 20

Rok vydania: 2009

 

 

Pavol Országh Hviezdoslav

 

Názov: Pavol Országh Hviezdoslav

Podnázov: Metodický materiál o živote a tvorbe

Zostavila: Anna Hanulová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 10 ks

Počet strán: 26

Rok vydania: 2009

 

 

Milan Rúfus

Názov: Milan Rúfus.  Básne citovo a estetcky pôsobivé

Podnázov: Metodický materiál

Zostavila: Anna Hanulová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 15 ks

Počet strán: 18

Rok vydania: 2009

Milan Rastislav Štefánik

Názov: Generál Milan Rastislav Štefánik a jeho životné motto „VeriÅ¥, milovaÅ¥, pracovaÅ¥...“

Podnázov: Metodický materiál

Zostavila: Anna Hanulová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka  ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 10 ks

Počet strán: 14

Rok vydania: 2009

Chránené územia

 

Názov: Chránené územia v regióne Trebišov

Podnázov: Metodický materiál

Zostavila: Anna Hanulová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad:  30 ks

Počet strán: 26

Rok vydania: 2009

 

Kalendárium slovenských spisovateľov 2009

Názov: Kalendárium slovenských spisovateľov v roku 2009

Zostavila: Anna Hanulová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riad. ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 10 ks

Počet strán: 17

Rok vydania: 2009

Knihovnícky poradca 1/2009

Názov: Knihovnícky poradca č.1/2009

Zostavila: Anna Hanulová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 30 ks

Počet strán: 21

Rok vydania: 2009

 

 

 

 

 

 

 

Magda Haburová

Názov:
Podnázov:
Zostavila:
Zodp. red.:
Vydala:
Náklad:
Počet strán:
Rok vydania:

Magda Haburová s perom na pulze času
Výberová bibliografia
Jarmila Sabanová
Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK
Zemplínska knižnica Trebišov
75 ks
23 + [5]
2009

Pavol Dobšinský

 

Názov: Pavol Emanuel Dobšinský

Podnázov: Metodický materiál

Zostavila: Anna Hanulová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka  ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 30 ks

Počet strán: 12

Rok vydania: 2008

 

Peter Anďal

Názov:
Podnázov:
Zostavila:
Zodp. red.:
Vydala:
Počet strán:
Náklad:
Rok vydania:

MUDr. Peter Anďal
Výberová personálna bibliografia
Jarmila Sabanová
Mgr. Mária Brindzáková, riaditeľka ZK
Zemplínska knižnica Trebišov
11
20 ks
2008

Ružena Anďalová

Názov:
Podnázov:
Zostavila:
Zodp. red.:
Vydala:
Vydanie:
Počet strán:
Náklad:
Rok vydania:

Ružena Anďalová
Výberová personálna bibliografia
Erika Závodská
Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK
Zemplínska knižnica Trebišov
3. doplnené a prepracované
6
50 ks
2008

Radovan Brenkus

Názov:
Podnázov:
Zostavila:
Zodp. red.:
Vydala:
Počet strán:
Náklad:
Rok vydania:

Radovan Brenkus
Výberová bibliografia
Jarmila Sabanová, Janka Linhartová
Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK
Zemplínska knižnica Trebišov
11
20 ks
2008

Gréta Grajcárová

Názov:
Podnázov:
Zostavila:
Zodp. red.:
Vydala:
Náklad:
Počet strán:
Rok vydania:

Gréta Grajcarová
Výberová personálna bibliografia
Jarmila Sabanová
Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK
Zemplínska knižnica Trebišov
20 ks
5
2008

Róbert Hakala

Názov:
Podnázov:
Zostavila:
Zodp. red.:
Vydala:
Náklad:
Počet strán:
Rok vydania:
Robert Hakala
Výberová personálna bibliografia
Erika Závodská, Jarmila Sabanová
Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK
Zemplínska knižnica Trebišov
50 ks
10
2008

Ingrid Lukáčová

Názov:
Podnázov:
Zostavila:
Zodp. red.:
Vydala:
Vydanie:
Náklad:
Počet strán:
Rok vydania:

Ingrid Lukáčová
Výberová personálna bibliografia
Erika Závodská
Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK
Zemplínska knižnica Trebišov
1. vyd.
50 ks
7
2008

Å tefan Boleslav Roman

Názov:
Podnázov:
Zostavila:
Zodp. red.:
Vydala:
Náklad:
Počet strán:
Rok vydania:

Štefan Boleslav Roman
Personálna výberová bibliografia
Erika Závodská, Jarmila Sabanová
Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK
Zemplínska knižnica Trebišov
20 ks
19
2008

Michal Repovský

Názov: Michal Repovský
Podnázov:
Bibliografický leták
Zostavila:
Jarmila Sabanová
Zodp. red.:
Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK
Vydala:
Zemplínska knižnica Trebišov
Náklad:
15 ks
Rok vydania:
2008Knihovnícky poradca 1/2008

Knihovnícky poradca 2/2008

Ružena Anďalová

Názov:
Podnázov:
Zostavila:
Zodp. red.:
Vydala:
Vydanie:
Náklad:
Počet strán:
Rok vydania:
Ružena Anďalová
Výberová personálna bibliografia
Jarmila Sabanová
Mária Brindzáková, riaditeľka ZK
Zemplínska knižnica Trebišov
2. doplnené
15 ks
5
2001

Ľudovít Visokay

Názov:
Podnázov:
Zostavila:
Zodp. red.:
Vydala:
Náklad:
Počet strán:
Rok vydania:

Ľudovít Visokay
Výberová  bibliografia
Jarmila Sabanová
Mgr. Mária Brindzáková, riaditeľka ZK
Zemplínska knižnica Trebišov
15 ks
6
2000

Róbert Hakala

Názov:
Podnázov:
Zostavila:
Zodp. red.:
Vydala:
Náklad:
Počet strán:
Rok vydania:
Ing. Robert Hakala, CSc.
Výberová bibliografia
Jarmila Sabanová
Mgr. Mária Brindzáková, riaditeľka ZK
Zemplínska knižnica Trebišov
15 ks
7
2000

Andrej Hnát

Názov:
Podnázov:
Zostavila:
Zodp. red.:
Vydala:
Náklad:
Počet strán:
Rok vydania:

Ing. Andrej Hnát
Výberová bibliografia
Jarmila Sabanov e;
Mgr. Mária Brindzáková, riaditeľka ZK
Zemplínska knižnica Trebišov
15 ks
4
2000

pripojenie aj v našej knižnici