Spýtajte sa knižnice

Prečo práve knižnice? Lebo knihovníci nájdu odpoveď. V knižniciach nájdete odborných pracovníkov, ktorí sú špecialisti na vyhľadávacie služby, majú prístup k novým databázam a pomôžu Vám nájsÅ¥ odpoveď.

Na tomto mieste ponúkame priestor pre Vaše otázky, ktoré nám môžete zaslaÅ¥ prostredníctvom nasledujúceho formulára. 

Otázky môžu byÅ¥ najvšeobecnejšieho charakteru - všeobecno-vedné, odborné, ohľadom prevádzky... Odpoveď Vám emailom pošleme v pracovných dňoch do 48 hodín. Bude to stručná faktografická informácia, alebo krátky odkaz na zdroj informácií. V prípade, že knižnica nemá k dispozícii zdroje, v ktorých je možné informáciu nájsÅ¥, postúpi otázku do knižnice s príslušnou špecializáciou a dá Vám to na vedomie. Vaše otázky a odpovede archivujeme, samozrejme bez uvedenia Vášho mena, alebo bližších osobných údajov.

 

Pred využitím tejto služby prosíme zvážiÅ¥ nasledovné body:

 • Presná formulácia otázky
  ZnalosÅ¥ kontextu nám pomôže pri formulácii odpovede. Preto výstižne formulovaná otázka nesie v sebe aj časÅ¥ odpovede.
 • Otázky týkajúce sa hardwaru alebo softwaru
  Ak Vás neposlúcha počítač, je lepšie vyhľadaÅ¥ počítačového technika.
 • Právne otázky
  Ak máte problém v oblasti práva môžeme Vám poskytnúÅ¥ informáciu o existencii nejakého právneho predpisu, ale jeho výklad a aplikácia na Váš problém je záležitosÅ¥ou právnika.
 • Referáty a otázky k skúškam
  Sme informačné centrum, preto na otázky, ktoré Vám položil Váš učiteľ alebo nadriadený, Vám asi nebude stačiÅ¥ naša stručná faktografická informácia.
 • Spracovanie rešerší
  Ak potrebujete vypracovaÅ¥ rešerš na danú tému, navštívte nás osobne, alebo najbližšiu knižnicu, ktorá nás následne môže kontaktovaÅ¥ elektronicky. Táto služba je u nás platená

Spýtajte sa:

 

pripojenie aj v našej knižnici